Pre mnohých dlho očakávaný nový partner na Slovensku

Ako získať Cashback z nákupu

Získať Cashback z nákupu u tohoto partnera môžete získať dvoma spôsobmi:

1) po prihlásení sa do svojho kabinetu máte možnosť si vygenerovať a vytlačiť v papierovej forme eVoucher v hodnotách 20€, 50€, 70€, 100€. Nákup je možný len z prostriedkov, ktoré sú na účte.

***

2) máte možnosť zakúpiť si "poukážku" v prevedení plastovej Kreditnej karty v hodnotách 20€, 50€, 70€, 100€. Z karty  sa prostriedky odčerpávajú. Po vyčerpaní je karta nepoužiteľná a treba si zakúpiť novú. 

***

Platnosť darčekovej poukážky je maximálne 4 roky. Dátum platnosti je uvedený po zakúpení na každej poukážke.

Darčekovú poukážku je možné uplatniť pri platbe za nákupy vo všetkých obchodných domoch Kaufland v Slovenskej Republike. Pre prípadnú reklamáciu si zachovajte doklad o zaplatení.

S darčekovou poukážkou zaobchádzajte ako s ceninou, uplatnenie nárokov je možné len pri predložení darčekovej poukážky.

Prípadný rozdiel hodnoty poukážky a hodnoty nákupu nie je vyplácaný v hotovosti.

Hodnota poukážky bude čerpaná úhradami za jednotlivé nákupy a to až do úplného vyčerpania hodnoty poukážky.

Darčekovú poukážku je možné použiť opakovane, až do vyčerpania jej celkovej hodnoty, alebo do uplynutia jej platnosti.

PS: Neplatnú kartu môžete použiť k očisteniu skiel auta pri námraze. Teda ak nemáte po ruke originálnu škrabku.  

 

Predpokladám, že bude možné urobiť nákup formou Autoship. Overím.

Autoship - nastavenie vyplnením tlačiva, ktorým bude zabezpečené kanceláriou automatické zasielanie poukážok v mesačných intervaloch v dohodnutých termínoch - v minimálnej hodnote 140€, ako súhrn všetkých hodnôt poukážok. Ako príklad OMV 100€ dobíjanie karty kanceláriou, TESCO 50€, Kaufland 100€ a podobne.

***

Nákup v kancelárii na adrese: MyWorld Slovakia s.r.o., ROSUM (biznis center) Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava - Ružinov

Dostupnosť volajte telefonicky +421 (0) 232 132 200 v čase: pondelok - štvrtok 09:00 – 16:30, v piatok 09:00 - 14:00, alebo

Mailom service.sk@cashbackworld.com 

Máte otázky? Je tu niečo, čo by bolo dobré doplniť? Potrebujete s niečím pomôcť?

Tieto kontakty nájdete v pätičke firemnej stránky.