Váš e-mail bol úspešne potvrdený

S Vašimi osobnými údajmi JA Pavel Navrátil - UNIVEL, Tupolevova 1079/1, 851 01 Bratislava, IČO: 37 080 393 (ďalej len „prevádzkovateľ“) spracúva vami poskytnuté osobné údaje, v súlade s ustanoveniami Zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len „Zákon“), budeme nakladať zodpovedne v súlade s platnou slovenskou a európskou legislatívou a budeme ich spracovávať po dobu, kým budeme ponúkať svoje služby.
 
Svoj súhlas nám poskytujete dobrovoľne; môžete ho kedykoľvek odvolať pomocou odhlasovacieho odkazu, ktorý je v každej zaslanej správe. Máte právo na prístup a opravu údajov, ktoré spracovávame. Pokiaľ máte pochybnosti o tom, že Vaše údaje spracovávame v súlade so zákonom, môžete nás požiadať o vysvetlenie alebo o nápravu závadného stavu, najmä požadovať blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov, prípadne aj kompletný výmaz týchto údajov.

Teraz kliknite na odkaz a stiahnite si e-book "Cashback z každého nákupu"